Het Schrijfkleed

Voor schrijven over je leven

Schrijftip

Portretje schrijven: knip van een A-4 een strook van ongeveer 5 cm hoogte. Schrijf aan één kant onder elkaar 3-5 namen op van mensen waar je op dit moment sterk aan denkt. Kies één naam uit. Draai de strook om en schrijf in de breedte snel achter elkaar alle woorden op die je te binnen schieten als je denkt aan deze persoon. Neem hiervoor 2 - 3 minuten. Onderstreep dan de 5 woorden die voor jou het sterkst naar voren komen. Gebruik deze 5 woorden in een tekst van 5-7 regels. Zet de naam van de persoon erboven. Je hebt nu een prachtig handgeschreven portretje van een voor jou belangrijke persoon. Ook leuk om op een mooie kaart te schrijven en aan die persoon te geven!

Met dank aan: Schrijven in Utrecht