Het Schrijfkleed

Voor schrijven over je leven

Projecten

2019

Workshop 'Schrijven in geuren en kleuren'. Een zomermiddag buiten schrijven in Theetuin Heyligenberg waarbij wat groeit en bloeit voor inspiratie zorgt.


Vervolgcursus 'Schrijven over je leven'. Drie middagen autobiografisch schrijven met door de deelnemers gekozen thema's.


2018/2019

Cursus 'Schrijven over je leven' Vijf middagen autobiografisch schrijven in Wijkcentrum Het Klokhuis, Amersfoort

Groepsbundel met verhalen en gedichten


2018

Schrijfdag 'Museum of Me', een dag schrijven over je leven bij vijf voorwerpen en een bloem in Pluktuin Stoutenburg

Concentratie bij het schrijven

Workshop 'Schrijven aan de Eem' i.s.m. Jolanda Oudijk van Schrijfcafé A'foort. Een zondagmiddag buiten schrijven bij de kunst langs de Eemkade.

Schrijven aan de Eem

Workshop 'Schrijven bij een (zelf meegebracht) voorwerp' in Wijkcentrum Het Klokhuis.

GroepstentoonstellingSchelpje als inspiratie voor verhaal

Vervolgcursus 'Schrijven over mijn leven'. Vier middagen autobiografisch schrijven 'op locatie', thuis bij een deelneemster.


2017

Najaarscursus 'Schrijven over mijn leven'. Vier middagen autobiografisch schrijven in Wijkcentrum Het Klokhuis, Amersfoort.

Bespreken van de verhalen

Zomerse schrijfwandeling 'De poezie van het park'. Een middag wandelen en schrijven bij een gedicht. Park Randenbroek, Amersfoort.

Schrijfwandeling 5 augustus 2017

Tweeluik 'Museum of Me'. Twee workshops van tweeënhalf uur waarin zeven zelf meegebrachte voorwerpen en foto's inspireren tot schrijven.

Museum van één van de deelnemers

Vermelding op de website Schrijven Online: http://www.schrijvenonline.org/nieuws/dit-zijn-de-5-leukste-schrijfactiviteiten-van-april


2016

'Kom erbij'. Schrijfworkshop in de Week tegen Eenzaamheid in samenwerking met zorgorganisatie Lyvore, Amersfoort

'Mijn familie - Jullie familie'. Familieverhalen uit Irak van een moeder voor haar kinderen

voorkant levensboek

voorkant levensboek

Schrijftafels - Schrijven bij voorwerpen/ Schrijven bij een foto


2015

Herfstschrijftafels - Geuren van de hersft/ Van buiten naar binnen

Serie van drie zomerschrijftafels - De kleuren van de zomer: blauw, groen en rood